!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_! !_zmenit jazyk hu_!
Darabszám: 0 0,00 FT

Reklamációs szabályzat

Az eladó garanciát vállal az eladott termékekre a jogszabályokban meghatározott időtartamra, a fogyasztóknál ez 24 hónap és  vállalkozások esetében 6 hónap. A reklamációs szabályzat által előírt jótállási és panasztételi feltételek csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek panaszát a vevő a megadott garanciaidőn belül azonnal és helyesen indokolta.

Az eladó felelős azért, hogy a megvásárolt termékek a kézhezvételkor megfeleljenek a vásárlási szerződésnek, különösen, hogy hibáktól mentesek legyenek. Abban az esetben, ha a termékek a vevő általi kézhezvétel után nem felelnek meg az vásárlási szerződésnek, a vevőnek joga van arra, hogy az eladó díjmentesen és indokolatlan késedelem nélkül a terméket az vásárlási szerződésnek megfelelő állapotba hozza.

Ha a jótállási időszak alatt hiba jelentkezik a terméken, a vevőnek jogában áll a hibát azonnal jelezni írásban az eladónak az info@pinkies.hu e-mail címen (a későbbi reklamációk nem lesznek figyelembe véve). Mindemellett a vevő köteles visszaküldeni a hibás terméket, valamint a vásárlást megerősítő dokumentumot (számla) és egy kitöltött reklamációs nyomtatványt, amely leírja a hibát és a panasz megoldásának kívánt módját.  A vevő a reklamációt az alábbi címre megküldve érvényesítheti: Ing. Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4. A vevő a visszaküldött terméket saját költségén és saját felelősségére küldi el (nem utánvétes csomagként). A termékeket megfelelően kell becsomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg.

Az eladó a reklamációról legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül határoz. A panaszt, beleértve a hibák javítását, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül rendezni kell, kivéve, ha az eladó hosszabb időtartamra állapodik meg az ügyféllel. A vevő e határidőn belül e-mailben vagy telefonon lesz tájékoztatva a reklamáció elbírálásáról.

Az eladó és a vevő közötti megállapodás értelmében a reklamáció rendezhető a termék árának engedményével, a termék cseréjével vagy a pénz visszatérítésével.

Ha a reklamáció a hibás termék hibátlan termékre cseréjével rendeződik, akkor a jótállási idő az új termék kézhezvételétől kezdődik újra.

A jótállás nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyekre a jótállási idő a reklamáció benyújtásának napján lejárt. A jótállás nem terjed ki továbbá a termék rendeltetésszerű használata során keletkezett kopásra és változásra,  vagy a nem rendeltetésszerű használat, gondatlan kezelés és a termék használata során bekövetkező mechanikai sérülések okozta hibákra.

Az indokolt reklamációkból származó termékek az eladó költségén kerülnek visszaküldésre a vevőnek. Amennnyiben a reklamációt az eladó nem ismeri el indokoltnak, az eladó visszaküldi a reklamált terméket a vevőnek, a vevő saját költségén.

Ha a vevő olyan terméket kap, amelyet nem rendelt meg (ez egy véletlen hiba miatt történhet a megrendelés csomagolásakor), akkor visszajuttatja az eladónak az eredeti csomagolásban, és az eladó ingyenesen elküldi neki a megfelelő terméket.

Ez a reklamációs szabályzat 2016. augusztus 23.-tól van hatályban.

 

A sütik segítenek nekünk a szolgáltatások nyújtásában. Szolgáltatásaink használatával elfogadod a sütik használatát.   Több információ