!_zmenit jazyk cz_! !_zmenit jazyk sk_! !_zmenit jazyk hu_!
Darabszám: 0 0,00 FT

Szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minden szerződési feltétel a jogszabályoknak megfelelő, és meghatározza az ELADÓ és a VÁSÁRLÓ közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a www.pinkies.hu online webáruházon keresztül történő értékesítés során. Mindkét szerződő fél, azaz a vevő és az eladó is köteles eleget tenni a szerződési feltételeknek.

Minden szerződéses jogviszony a Cseh Köztársaság jogszabályaival összhangban jött létre. Ha a szerződő fél fogyasztó, akkor számára az üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra irányadónak minősül a cseh Polgári Törvénykönyv (89/2012 Sb. számú törvénye) és a cseh fogyasztóvédelmi (634/1992 Sb. számú) törvénye. Ha a szerződő fél vállalkozó, akkor az üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a Polgári Törvénykönyv (89/2012 Sb. Számú törvény) szabályozza.

2. KIFEJTÉS

Az ELADÓ Ing. Zuzana Fialová, Rudé armády 5, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČ: 05191548. Az eladó kapcsolattartó címe: Zuzana Fialová, Na Srážku 2071/6, 143 00 Praha 4.

A VÁSÁRLÓ az a vevő, aki online webáruházunkban vásárol. A hatályos jogi szabályozás miatt különbséget kell tenni azon vásárlók közt, aki egyben végfogyasztó is.

FOGYASZTÓNAK minősül minden személy, aki vásárlási szerződést köt egy vállalkozóval, a saját üzleti tevékenységén kívül eső szférában.

Az a vásárló, aki nem fogyasztó, az VÁLLALKOZÓ. Vállalkozónak minősül mindenki, aki olyan szerződést köt, amely kapcsolatos a vállalkozásával, termelésével vagy üzleti tevékenységeivel, vagy aki a vállalkozó nevében vagy megbízásából jár el.

3. FELHASZNÁLÓI FIÓK

A vásárló az online webáruházban történő regisztrációja alapján hozzáférhet a saját felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről a vásárló termékeket rendelhet.

A felhasználó a weboldalon történő regisztráláskor és a termékek megrendelésekor köteles minden adatot valósághűen és helyesen megadni. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához tartozó információkat.

Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vásárló egy évnél hosszabb ideig nem használta felhasználói fiókját, vagy ha a vásárló megsérti a vásárlási szerződés szerinti kötelezettségeit (ideértve az üzleti feltételeket is).

4. VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

A webáruház webes felülete információkat tartalmaz a termékekről, beleértve az egyes termékek árait is. A termékek árai fel vannak tüntetve, beleértve az áfát (általános forgalmi adó) és az összes kapcsolódó díjat. A termékek árai mindaddig érvényesek, amíg a webáruház webes felületén fel vannak tüntetve. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon jogát, hogy egyénileg elfogadott feltételek mellett adásvételi megállapodást kössön.

A megrendelés véglegesítése előtt a vásárlónak lehetővé van téve, hogy ellenőrizze és módosítsa az  általa megadott adatokat, illetve lehetősége van javítani az esetleges hibákat. A vásárló az ELFOGADOM A FELTÉTELEKET ÉS VÉGLEGESÍTEM A MEGRENDELÉST gombra kattintva küldi el a megrendelését az eladónak. A vásárlási szerződést a vásárló megrendelésének kézbesítésével hozzák létre. Közvetlenül a megrendelés kézhezvétele után az eladó megerősítő e-mailt küld a vásárlónak az általa megadott e-mail címre.

Az eladó vállalja, hogy a kapott megrendelést a lehető leghamarabb feldolgozza, és a megrendelt terméket az ügyfél által megadott címre elküldi. A vásárló vállalja, hogy a megrendelt terméket átveszi, és a megrendelés elküldése előtt kiválasztott módon megfizeti. E kötelezettség megszegése esetén a vásárló köteles megtéríteni az eladónak a csomagátvétel elutasításával járó költségeket. Ha ezt nem teszi meg, az eladó az ügyet átadja a végrehajtónak, ahol a költségek 67 Ft-ra emelkedhetnek.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A termék szállítási feltételeknek megfelelő kiszállítása azt jelenti, hogy a termék a vásárlónak az vásárlási szerződésben meghatározott módon kézbesítésre került. A termék átvételének vásárló általi indokolatlan megtagadása nem minősül a szállítási kötelezettség megszegésének az  eladó részéről, illetve nem jelent visszalépését  a szerződéstől.

Ha a vásárlási szerződés szerint az eladó köteles a terméket a vásárló által a megrendelésben megadott helyre szállítani, akkor a vásárló köteles a terméket kézbesítéskor átvenni. Abban az esetben, ha a vásárló miatt szükség van a termék többszöri vagy más módon való kiszállitásra a megrendelésben meghatározott feltételek alapján, akkor a vásárló köteles megtéríteni a termékek ismételt kiszállításával járó költségeket, adott esetben egy másik kézbesítési mód költségeit.

A termék átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a szállítót. Abban az esetben, ha a vásárló a csomagolás megsértését észleli, amely a szállítmány jogosulatlan kicsomagolására utal, akkor a vásárlónak nem kell átvennie a szállítmányt a szállítótól. A csomag átvételének megtagadása a sérült csomagolás miatt nem tekinthető a termék indokolatlan visszautasításának. A szállítólevél aláírásával a vásárló igazolja, hogy a szállítmány átvette és elfogadja, hogy az árut csomag sérülés miatt a továbbiakban nem reklmálhatja.

 

Ha a szállítási módot a vásárló külön kérésére kötötték meg, akkor a vásárló viseli a kockázatot és az ehhez a szállítási módhoz kapcsolódó bármely további költséget.

6. FIZETÉSI MÓDOK

A termékek árát és a termékek szállítási költségeit a vásárlási szerződés alapján, a vásárló a következő módon fizetheti az eladónak:

banki átutalással HUF-ban az alábbi számlára IBAN CZ59 2010 0000 0021 0180 1041, BIC: FIOBCZPPXXX; a számlát az FIO banknál vezetik(a továbbiakban: az eladó számlája);

bankkártyával a Comgate fizetési rendszeren keresztül.

Banki átutalás esetén a vételárat a vásárlási szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül kell fizetni. Banki átutalás esetén a vásárló köteles megfizetni az áruk vételárát a fizetési azonosító megadásával együtt. Banki átutalás esetén a vásárló vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, ha a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján.

A termékek árából az eladó által a vásárlónak biztosított engedmények (akciók) nem kombinálhatók egymással.

Az eladó nem fizeti a hozzáadottérték-adót. Dokumentum – az eladó számlát állít ki a vásárlónak, miután megfizette a terméket, és elektronikus formában elküldi azt a vásárló e-mail címére. Papír formában a számlát a megrendeléssel együtt kérésre küldik el (tüntesse fel a megjegyzésben a megrendelésnél).

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hiányos teljesítés esetén, a kötelező érvényű rendeletek szabályozzák (különösen a cseh Polgári Törvénykönyv 89/2012 Sb törvényének a § 1914–1925., § 2099–2177. és § 2161–2194. szakaszainak rendelkezései). Az eladó kötelezettsége, hogy hibátlan árut adjon át a vevőnek.  Az eladó különösen a fogyasztóval szemben felelős, hogy a termék átvételekor:

  • az árucikk olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában fennálljanak azok a tulajdonságok, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyekre a vásárló az árucikk jellege és a reklámok alapján számított,
  • az árucikk az eladó által meghatározott célra, vagy az általában ilyen típusú tárgy használatának céljára alkalmas, az árucikk minőségében vagy kialakításában megegyezik a megállapodás szerinti mintával vagy modellel, ha a minőséget vagy a kialakítást a megállapodás szerinti minta vagy modell alapján határozták meg,
  • az árucikk megfelel a jogszabályok követelményeinek.

Ha az árucikk nem rendelkezik a fenti tulajdonságokkal, akkor a fogyasztó új termék hiánytalan kiszállítását kérheti, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt aránytalan, de ha a hiba csak az árucikk egy részére vonatkozik, a fogyasztó csak az árucikk részének cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, felmondhatja a szerződést. Ha azonban ez a hiba jellege miatt aránytalan, különösen, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül kijavíthatják, a fogyasztónak joga van arra, hogy a hibát ingyenesen kijavítsák. A fogyasztónak joga van új cikk kérésére vagy egy részének kicserélésére még akkor is, ha javítható hibája van, ha az árucikket a javítás utáni ismételt hiba vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni. Ebben az esetben a fogyasztónak is joga van elállni a szerződéstől.

Ha a fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy nem gyakorolja a jogot, hogy hibátlan új terméket kérjen, annak részét cserélje vagy javítsa, akkor ésszerű engedményt kérhet. A fogyasztónak jogában áll ésszerű árengedményre akkor is, ha az eladó nem szállíthat új terméket hibák nélkül, nem cserélheti ki annak részét, vagy nem javíthatja a terméket.

A fogyasztónak joga van a hibás termék átvétele esetén jogait gyakorolni. Ha a hiba a kézhezvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, akkor a cikk hibásnak minősül a kézhezvétel időpontjában. A hibás teljesítés nem áll fenn, ha a vásárló a tárgy átvétele előtt tudta, hogy a tárgy hibás, vagy ha a vásárló maga okozta a hibát. A hibás teljesítéshez  nem vonatkozik a rendeltetésszerű használat során  keletkező  kopásra.

8. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A vásárló tudomásul veszi, hogy a cseh Polgári Törvénykönyv §1837 számú rendelkezései szerint nem lehet elállni a vásárlási szerződéstől a zárt csomagolásban kiszállított termékek esetén abban az esetben, ha a fogyasztó kivette a terméket a csomagból, és higiéniai okokból már nem lehetséges azt visszaküldeni.

Az árut vissza kell küldeni az eladónak (más módon mint utánvétes küldés, amelyet az eladó nem fogad el) a vásárlástól való elállástól számított 14 napon belül. Ha a vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, akkor a vásárló viseli a visszaküldéssel kapcsolatos költségeket. Az árukat sértetlen, szennyezetlen, szagtalan, nem elhasznált és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni az eladónak. Az áruk küldésekor megfelelően be kell csomagolni a csomagot, hogy a szállítás során az ne sérüljön meg.

A szerződés 14 napon belüli elállására vonatkozó törvény rendelkezései azonban nem értelmezhetők az áruk ingyenes kölcsönvételének lehetőségeként. Abban az esetben, ha a vevő a teljesítéstől számított 14 napon belül gyakorolja a szerződéstől való elállási jogot,  a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles az eladónak visszaküldeni mindent árucikket, amit a vásárlási szerződés alapján megszerezett. Ha ez már nem lehetséges (pl. közben az árukat megsemmisítették vagy elfogyasztották), a vásárlónak fizetnie kell azért az áruért, amit már nem tud visszaküldeni. Az károk megtérítésének jogát az eladó egyoldalúan érvényesítheti, a vevő vételár visszatérítési jogával szemben.

A jelen feltételek alapján történő elállás esetén a szerződést a kezdetektől kezdve semmisnek tekintjük, és az eladó a vásárlótól kapott összeget a vásárlási szerződéstől való elállást követő 14 napon belül a vásárló által megadott számlaszámra visszaküldi. Az eladó nem köteles visszatéríteni a befizetett összeget a vásárlónak az áru visszaküldése előtt. A 14 napon belüli elállási jog nem vonatkozik az ajándék utalványokra és az ügyfél külön kérésére megrendelt árukra.

9. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

Az ügyfelekkel kapcsolatos információkat a Cseh Köztársaság jogszabályaival összhangban tárolják, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000 Sb számú törvényre. A szerződés megkötésével a vásárló beleegyezik abba, hogy a személyes adatait az eladó adatbázisában összegyűjti és feldolgozza a szerződés sikeres teljesítése után, és ezt addig az ideig tárolja, amíg a vásárló írásban nem kéri az ellenkezőjét. Az eladó önállóan feldolgozza a szerződésben meghatározott azonosító adatait vagy elérhetőségét, valamint a szerződés tárgyával kapcsolatos információkat (pl. áruk vagy szolgáltatások azonosítása, fizetés módja, ideértve a fizetési információkat, például a bankszámlaszámot ahonnan a fizetés történt, stb.). Az eladó jogosult ezeket a személyes adatokat felhasználni a jogainak védelme érdekében az ügyféllel folytatott vita esetén. A cseh törvénykönyv 480/2004 Sb. számú módosított egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény § 7 bejegyzésének 3. bekezdésének értelmében, az eladó jogosult a saját termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi kommunikáció terjesztésére, amelyek hasonlóak a vásárló által régebben megvásárolt termékekhez.  A módosított, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Sb. számú cseh törvény 5 §-ának az 5. bekezdése értelmében az eladó felhasználhatja a név, a vezetéknév és a cím vonatkozásában a személyes adatokat kereskedelem és szolgáltatás nyújtása céljából. Mindkét esetben ez addig lehetséges, amíg a vásárló nem kéri írásban az ellenkezőjét.

A vevőnek joga van hozzáférni a saját személyes adataihoz, joga van azok kijavítására, beleértve az adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. A személyes adatok az ügyfél írásbeli kérése alapján eltávolíthatók az adatbázisból. Az ügyfelek személyes adatai teljes mértékben védve vannak a visszaélések ellen. Az eladó nem adja tovább a személyes ügyféladatokat más személyeknek. Az eladó csak akkor továbbítja az ügyfél személyes adatait más jogalanyoknak, ha jogi okuk van az adatokhoz való hozzáféréshez (bűnüldöző hatóságok, más felügyeleti hatóságok, amelyek az információkhoz való hozzáférésre törvényesen jogosultak), vagy ha ez szükséges az vevő jogainak védelméhez (bíróság). Az eladó továbbíthatja a vásárló személyes adatait egy külső fuvarozó társaságnak és fizetési rendszer üzemeltetőinek is, akiknek az ügyfél személyes adatait az áruk szállításához szükséges minimális mértékben továbbítják.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az eladó a kereskedelmi engedélye alapján jogosult áruk értékesítésére. A kereskedelmi engedély ellenőrzését a helyi illetékes hivatal látja el saját hatáskörén belül. A személyes adatok védelmével foglalkozó hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Szerv a meghatározott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemre vonatkozó 634/1992 Sb. törvény betartását.

Amennyiben a vásárlási szerződés nemzetközi (külföldi) elemeket tartalmaz, a felek megegyeznek, hogy a cseh jogszabályok az irányadók.  Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályokból eredő jogait.

Ha a Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy visszavonásra kerül, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az visszavont  rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy visszavonása nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az vásárlási szerződés vagy az üzleti feltételek módosításához és kiegészítéséhez írásbeli nyomtatvány szükséges.

Ezek az üzleti feltételek a vásárlási szerződés megkötésének napján az eladó weboldalán feltüntetett módon érvényesek. Az ügyfél megrendelésének megerősítését követően a szerződés megkötöttnek minősül a vásárló és az eladó között. Az eladó archiválja a szerződést, annak teljesítése és további nyilvántartások céljából, a vásárló számára hozzáférhető állapotban.

Ezek az üzleti feltételek lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy archiválja és lemásolja azokat. A vásárlási szerződés megkötésekor a vásárló elfogadja a megrendelés elküldésének napján érvényes szerződési változatban szereplő összes rendelkezést, ideértve a megrendelt termékeknek a megrendelés megerősítésében feltüntetett árát is, kivéve, ha az adott esetben a felek bizonyíthatóan másként állapodtak meg.


Ezek az üzleti feltételek 2016. augusztus 16-tól vannak hatályban

A sütik segítenek nekünk a szolgáltatások nyújtásában. Szolgáltatásaink használatával elfogadod a sütik használatát.   Több információ